สถานการณ์โรคระบาดโควิด

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ประกาศล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยงสูงสุดใน 30 จังหวัด จังหวัดพะเยาไม่ได้เป็น 1 ใน 30 จังหวัดดังกล่าว แต่ประชาชนควรระมัดระวังอย่างเต็มที่ ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติอังกฤษไทย ณ เชียงคำ – พะเยา (British Thai International School at Chiangkham – Phayao “BTIS”) จะเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยใช้มาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

Gardening

These two girls are picking Chrysanthemum flowers at our organic garden. It is very surprising to know that the kids love to drink Chrysanthemum tea. At British Thai International School at Chiangkham – Phayao, we grow some vegetables and herbs. These are chemical-free.

นักเรียนกำลังเก็บดอกเก็กฮวยที่สวนแปลงผักออร์แกนนิคของโรงเรียน น่าแปลกใจมากที่เห็นเด็กๆ ชอบดื่มน้ำเก็กฮวย ที่โรงเรียนนานาชาติอังกฤษไทย ณ เชียงคำ – พะเยา พวกเราปลูกผักและสมุนไพรต่างๆ เป็นผักปลอดสารพิษ

Back to school with New Normal

Check temperature
Register who enters to the school premise
Clean hand before entering to school


Welcome back to the school. As of July 1st, teaching is delivered at the school not via on-line like in the past few months. However, everybody needs to check temperature, clean hand and register and the registered point before entering into the school.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปที่ทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียนการสอนที่โรงเรียน ไม่ใช่แบบออนไลน์เหมือน 2-3 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องวัดไข้ ทำความสะอาดมือ และลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน

ต้อนรับกลับสู่โรงเรียน

วันที่ 1 กรกฏาคม นี้ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน หลังจากที่ได้ทำการเรียนการสอนทางออนไลน์เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยมีการวัดไข้ ณ จุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนค่ะ

Welcome back to school!!

ต้อนรับเปิดเทอม

โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนสำหรับเทอมนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นการเรียนการสอนทางออนไลน์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนออนไลน์

หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนนานาชาติอังกฤษ ไทย ณ เชียงคำ-พะเยา จะทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2020 นี้ ขอให้นักเรียนทุกคนดาวโหลดโปรแกรม Zoom ได้ที่ www.zoom.us และสมัครบัญชีการใช้งาน

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกโรงทำการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางรัฐบาลจะประกาศให้ทราบกันทั่วหน้า

ซึ่งแต่เดิมทางโรงเรียนจะทำการสอบวันที่ 8-10 เมษายน 2563 จากนั้นโรงเรียนปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทางโรงเรียนจะทำการเรียนการสอนชดเชยในช่วงหลังสงกรานต์ ซึ่งแต่เดิมเป็นช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์