สถานการณ์โรคระบาดโควิด

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ประกาศล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยงสูงสุดใน 30 จังหวัด จังหวัดพะเยาไม่ได้เป็น 1 ใน 30 จังหวัดดังกล่าว แต่ประชาชนควรระมัดระวังอย่างเต็มที่ ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติอังกฤษไทย ณ เชียงคำ – พะเยา (British Thai International School at Chiangkham – Phayao “BTIS”) จะเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยใช้มาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *