ต้อนรับกลับสู่โรงเรียน

วันที่ 1 กรกฏาคม นี้ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน หลังจากที่ได้ทำการเรียนการสอนทางออนไลน์เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยมีการวัดไข้ ณ จุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนค่ะ

Welcome back to school!!