ต้อนรับเปิดเทอม

โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนสำหรับเทอมนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นการเรียนการสอนทางออนไลน์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *