เรียนออนไลน์

หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนนานาชาติอังกฤษ ไทย ณ เชียงคำ-พะเยา จะทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2020 นี้ ขอให้นักเรียนทุกคนดาวโหลดโปรแกรม Zoom ได้ที่ www.zoom.us และสมัครบัญชีการใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *