เรียนออนไลน์

หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนนานาชาติอังกฤษ ไทย ณ เชียงคำ-พะเยา จะทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2020 นี้ ขอให้นักเรียนทุกคนดาวโหลดโปรแกรม Zoom ได้ที่ www.zoom.us และสมัครบัญชีการใช้งาน

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกโรงทำการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางรัฐบาลจะประกาศให้ทราบกันทั่วหน้า

ซึ่งแต่เดิมทางโรงเรียนจะทำการสอบวันที่ 8-10 เมษายน 2563 จากนั้นโรงเรียนปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทางโรงเรียนจะทำการเรียนการสอนชดเชยในช่วงหลังสงกรานต์ ซึ่งแต่เดิมเป็นช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์